BĐS tại thôn Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm: 999.000.000 đồng