01 xe ô tô con, nhãn hiệu DAEWOO, số loại: LACETTI; BKS: 14P-2359

Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng).