01 Xe ô tô tải pickup cabin kép, nhãn hiệu CHEVROLET, số loại: COLORADO, BKS: 23C – 047.73

Giá khởi điểm: 365.400.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng).