01 (một) xe ô tô con đã qua sử dụng, nhãn hiệu: HYUNDAI, số loại: SANTAFE

Giá khởi điểm: 700.000.000 đồng