01 (một) xe ô tô tải có mui nhãn hiệu DONGFENG

Giá khởi điểm: 500.000.000 VNĐ