01 xe ô tô con, nhãn hiệu MAZDA, số loại: CX5 – 2WD; BKS: 30E – 663.71

Giá khởi điểm: 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng).