Máy móc thiết bị dệt may đã qua sử dụng.

6,860,000,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: Máy móc thiết bị dệt may đã qua sử dụng tại Cụm Công nghiệp An Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
  • Tổng giá khởi điểm của tài sản: 6.860.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

Sản phẩm khác