Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo công khai Tổng số nhà đầu tư tham gia và Tổng số cổ phần đăng ký mua tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo công khai Tổng số nhà đầu tư tham gia và Tổng số cổ phần đăng ký mua tài sản

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔNG SỐ NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA VÀ TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐĂNG KÝ MUA

Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo công khai Tổng số nhà đầu tư tham gia và Tổng số cổ phần đăng ký mua đối với tài sản là: 01 lô gồm toàn bộ 269.775 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Forprodex do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (gọi tắt là VINAFOR) sở hữu.

TB SỐ LƯỢNG NĐT VÀ SỐ CP ĐĂNG KÝ MUA