THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH

Thông báo kết quả tổ chức đấu giá tài sản thành đối với tài sản là 01 lô gồm toàn bộ 269.775 cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Forprodex do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (VINAFOR) sở hữu.

TB thành