Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá phế liệu kim loại thu hồi sau tiêu hủy

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá phế liệu kim loại thu hồi sau tiêu hủy

         Do số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đông và tình hình dịch bệnh Covid -19 tại thành phố Hà Nội đang diễn biến căng thẳng nên Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá phế liệu kim loại thu hồi sau tiêu hủy của Cục Phát hành và Kho quỹ như sau:

  • Thời gian: Bắt đầu từ 09h30 ngày 29/12/2021.
  • Địa điểm đấu giá mới: Hội trường Tầng 2 – Tòa nhà Trống Đồng Palace – Số 65 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

          Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt đề nghị các Khách hàng đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá có mặt tại địa điểm nêu trên vào lúc 09h00 ngày 29/12/2021 để thực hiện các thủ tục kiểm tra y tế, điểm danh xác định tư cách trước khi vào phòng đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá đã ban hành.

          Các thông tin khác được giữ nguyên như thông báo đã đăng.

          Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng được biết và tham gia.

TB THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM 1312.21

Trả lời