01 xe ôtô tải có cần cẩu nhãn hiệu VEAM, số loại: VT1100, 02 chỗ, biển kiểm soát số: 29C-986.82

Giá khởi điểm: 364.500.000 đồng