01 xe ô tô con nhãn hiệu Chevrolet Cruze; màu sơn: Trắng; BKS: 20A-210.99; số khung: RLLJF696EHH943106, số máy: F16D3170040490

Giá khởi điểm: 305.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm triệu đồng).