10 (mười) xe ô tô khách đã qua sử dụng

16,640,000,000₫

Mô tả

 

  1. Tài sản bán đấu giá: 10 (mười) xe ô tô khách đã qua sử dụng chi tiết như sau:

STT

Nhãn hiệu xe/Số loại

Số khung

Số máy

Biển số

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

 

Bước giá

1

SATRANCO YK 47

246AGS000029

3MB3FAF00052

29B-170.04

1.664.000.000đ

85.000.000đ

5.000.000đ

2

SATRANCO YK 47

246AGS000032

3MB3FAF00053

29B-170.01

1.664.000.000đ

85.000.000đ

5.000.000đ

3

SATRANCO YK 47

246AGS000031

3MB3FAF00047

29B-167.71

1.664.000.000đ

85.000.000đ

5.000.000đ

4

SATRANCO YK 47

246AGS000030

3MB3FAF00051

29B-169.88

1.664.000.000đ

85.000.000đ

5.000.000đ

5

SATRANCO YK 47

246AGS000034

3MB3FAF00058

29B-167.14

1.664.000.000đ

85.000.000đ

5.000.000đ

6

SATRANCO YK 47

246AGS000035

3MB3FAF00056

29B-170.18

1.664.000.000đ

85.000.000đ

5.000.000đ

7

SATRANCO YK 47

246AGS000036

3MB3FAF00059

29B-168.43

1.664.000.000đ

85.000.000đ

5.000.000đ

8

SATRANCO YK 47

246AGS000037

3MB3FAF00055

29B-169.58

1.664.000.000đ

85.000.000đ

5.000.000đ

9

SATRANCO YK 47

246AGS000038

3MB3FAF00060

29B-170.67

1.664.000.000đ

85.000.000đ

5.000.000đ

10

SATRANCO YK 47

246AGS000039

3MB3FAF00057

29B-168.16

1.664.000.000đ

85.000.000đ

5.000.000đ


Sản phẩm khác