01 xe tải có mui nhãn hiệu TERACO, biển kiểm soát 28C-048.86

Giá khởi điểm: 219.000.000 đồng