01 xe ôtô tải tự đổ đã qua sử dụng, nhãn hiệu: TRƯỜNG GIANG, số loại: DFM; BKS: 88C-091.06

Giá khởi điểm: 207.900.000 đồng