01 xe ôtô tải có cần cẩu nhãn hiệu VEAM, số loại: VT1100, 02 chỗ, biển kiểm soát số: 29C-983.80

Giá khởi điểm: 295.245.000 đồng