01 Xe ô tô khách đã qua sử dụng, Nhãn hiệu FORD, Số loại TRANSIT, Số khung: T4MFHRR60868, Số máy: RATORQ4D244L

Giá khởi điểm: 401.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh một triệu đồng).