01 (một) xe ô tô con đã qua sử dụng, nhãn hiệu: LANDROVER, BKS: 30A-270.56

Giá khởi điểm: 3.850.000.000 đồng