01 (một) xe ô tô tải có mui nhãn hiệu DONGFENG

499,100,000₫

Mô tả

01 (một) xe ô tô tải có mui nhãn hiệu DONGFENG, số loại HGA/L315 30 - TMB4, BKS: 36C-107.51, số khung: D658F7000920, số máy: 153078167223. Chứng nhận đăng ký xe số 009745 được cấp ngày 13/04/2015 tại Công an tỉnh Thanh Hóa đứng tên ông Nguyễn Anh Tuấn.

Sản phẩm khác