01 (một) xe ô tô tải có mui, màu bạc, nhãn hiệu TRƯỜNG GIANG

340,000,000₫

Mô tả

01 (một) xe ô tô tải có mui, màu bạc, nhãn hiệu TRƯỜNG GIANG, số loại: DFM, BKS: 19C-066.69, số khung: 41D6FCP00110, số máy: 3J1FS8F30072, theo chứng nhận đnăg ký xe ô tô số: 006597 do Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 02/06/2015 đứng tên ông Trần Quang Chung.

Sản phẩm khác