01 (một) chiếc xe ô tô đầu kéo, màu đỏ, nhãn hiệu CNHTC

600,000,000₫

Mô tả

01 (một) chiếc xe ô tô đầu kéo, màu đỏ, nhãn hiệu CNHTC, BKS: 19C - 120.19, số khung: LSB9FA038536, số máy: 150217002457, chứng nhận đăng ký xe ô tô số 022783 do phòng CSGT - CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày 22/04/2015 đứng tên ông Nguyễn Văn Hưng.

Sản phẩm khác