Xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

2,719,380,000₫

Mô tả

  • : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 114B, tờ bản đồ số 04, diện tích 360 m2 tại địa chỉ: xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BI087653, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH02591 do UBND huyện Hoài Đức cấp ngày 13/02/2012 cho ông Tạ Duy Sơn. Tài sản trên đất tại thời điểm kê biên (Chi tiết tài sản trên đất theo hiện trạng kê biên của cơ quan thi hành án).
  • Giá khởi điểm: 2.719.380.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm mười chín triệu, ba trăm tám mươi ngàn đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí. Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí và lệ phí cho việc sang tên chuyển quyền.

Sản phẩm khác