Xóm 14, tổ 34, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

10,026,457,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 101, tờ bản đồ số 46, diện tích 493m2 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội theo Giấy CNQSD đất số: AĐ 762972, số vào sổ cấp GCN Q02678.3276/QDDUB, do UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cấp ngày 26/11/2006 cho ông Phùng Văn Khuyến (địa chỉ: Xóm 14, tổ 34, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà xây gạch 1 tầng lợp ngói, 02 gian bếp lợp ngói, 01 chuồng lợn lợp proximang, 01 nhà vệ sinh trần bê tông, 01 bể nước và cây cối hoa màu trên đất (Chi tiết theo chứng thư thẩm định giá SHC Việt Nam số 19SHC0095 ngày 31/05/2019).
  • Tổng giá khởi điểm: 10.026.457.000 đồng (Mười tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi bảy nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí sang tên chuyển quyền. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí khi đăng ký Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và các loại thuế phí khác (nếu có). ####

Sản phẩm khác