xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CAMC

7,374,000,000₫

Mô tả

* 04 (Bốn) xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CAMC. Sản xuất năm 2015 tại Trung Quốc.
* 02 (Hai) xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CAMC. Sản xuất năm 2015 tại Trung Quốc.
* 02 (Hai) xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CAMC. Sản xuất năm 2014 tại Trung Quốc.

Sản phẩm khác