Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số: 26; Tờ bản đồ: Khu TTDVTM và nhà ở thị trấn Vân Đình; Địa chỉ: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội

750,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá là: Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số: 26; Tờ bản đồ: Khu TTDVTM và nhà ở thị trấn Vân Đình; Địa chỉ: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội; Diện tích : 91,2 m2(Chín mươi mốt phẩy hai mét vuông); Hình thức sử dụng riêng: 91,2m2, sử dụng chung: không m2; Mục đích sử dụng đất: đất ở; thời gian sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AO 846236; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H 2338 do Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội cấp ngày 19/10/2009 mang tên ông Hoàng Đan Thứ. Đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Dũng, ngày 20/01/2011, theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 08/2011/HĐCN quyển số 01/TP/CC-SCT/HĐGD do UBND thị trấn Vân Đình chứng thực ngày 18/01/2011.

#####

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt. Địa chỉ: Số 12 Lô B8, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo của ông Trần Văn Dũng thế chấp tại ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank).

  • Tài sản bán đấu giá là: Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số: 26; Tờ bản đồ: Khu TTDVTM và nhà ở thị trấn Vân Đình; Địa chỉ: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội; Diện tích : 91,2 m2(Chín mươi mốt phẩy hai mét vuông); Hình thức sử dụng riêng: 91,2m2, sử dụng chung: không m2; Mục đích sử dụng đất: đất ở; thời gian sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AO 846236; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H 2338 do Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội cấp ngày 19/10/2009 mang tên ông Hoàng Đan Thứ. Đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Dũng, ngày 20/01/2011, theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 08/2011/HĐCN quyển số 01/TP/CC-SCT/HĐGD do UBND thị trấn Vân Đình chứng thực ngày 18/01/2011.
  • Gía khởi điểm của tài sản là: 750.000.000 VNĐ. (Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
  • Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký xem tài sản: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 26/06/2017 trong giờ hành chính; tại trụ sở Công ty: Số 12 Lô B8, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Theo quy chế công ty).
  • Phí tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).
  • Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn).
  • Thời gian xem tài sản: 10h00 ngày 28/06/2017 tại nơi có tài sản.
  • Thời hạn bán hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước: ngày 29/06/2017 trong giờ hành chính; tại trụ sở Công ty.
  • Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: 10h00 ngày 17/07/2017 tại Trụ sở Công ty, Số 12 Lô B8, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Nghiệp vụ Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt: Số 12 Lô B8, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 046.650.53.60.

Nơi nhận

- MB bank

- Lưu HC-CT.

CÔNG TY CỔ PHẦN

BÁN ĐẤU GIÁ SAO VIỆT

                    

Sản phẩm khác