Tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

1,601,000,000₫

Mô tả

 • Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng 110,6m2 đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 08, hình thức sử dụng: Riêng: 110,6m2, chung: 0m2; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (ODT); thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ: tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 766469, số vào sổ cấp GCN số CH 02853 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 01/10/2012, đứng tên ông Nguyễn Hữu Điềm, hiện trạng tài sản gắn liền với đất: nhà bê tông 2,5 tầng (chi tiết theo chứng thư thẩm định giá số 18P03TĐ0833 ngày 31/07/2018 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện).
 • Giá khởi điểm: 1.601.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm linh một triệu đồng chẵn). ####

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 1

 

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần bán đấu giá Sao Việt

Địa chỉ: Số 12 Lô B8 Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quân đội. Địa chỉ: Tầng G2 – Nhà B4 Kim Liên, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) thực hiện như sau:

 • Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng 110,6m2 đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 08, hình thức sử dụng: Riêng: 110,6m2, chung: 0m2; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (ODT); thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ: tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 766469, số vào sổ cấp GCN số CH 02853 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 01/10/2012, đứng tên ông Nguyễn Hữu Điềm, hiện trạng tài sản gắn liền với đất: nhà bê tông 2,5 tầng (chi tiết theo chứng thư thẩm định giá số 18P03TĐ0833 ngày 31/07/2018 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện).
 • Giá khởi điểm: 1.601.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm linh một triệu đồng chẵn).
 • Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 150.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).
 • Bước giá: 3.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn).
 • Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 25/09/2018 trong giờ hành chính tại Trụ sở Công ty.
 • Xem giấy tờ về tài sản, xem tài sản: Kể từ ngày 18/09/2018 đến hết ngày 19/09/2018 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản.
 • Nộp tiền đặt trước: ngày 25/09/2018 và ngày 26/09/2018 trong giờ hành chính.
 • Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00 ngày 28/09/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt: Số 12 lô B8 Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
 • Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ:

Nghiệp vụ Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt: Số 12 Lô B8 Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội : ĐT: 0246.6505360

Nơi nhận

- MBAMC;

- Lưu HC-CT;

CÔNG TY CỔ PHẦN

BÁN ĐẤU GIÁ SAO VIỆT

 

 

Sản phẩm khác