Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 9, diện tích 2400m2 tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

9,400,515,000₫

Mô tả

  • Toàn bộ các hạng mục công trình gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu dịch vụ nhà hàng, khách sạn Châu Sơn tại địa chỉ phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình gắn liền với quyền sử dụng tại đại chỉ: Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 9, diện tích 2400m2 tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 765863, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 908QSDĐ/ĐKTK, do UBND tỉnh Ninh Bình cấp ngày 25/02/2003 cho Công ty TNHH Ninh Khánh, mục đích sử dụng xây dựng cơ sở kinh doanh mặt hàng giấy, văn phòng phầm, đồ dùng học sinh, vật liệu xây dựng và phân bón, thời hạn sử dụng 49 năm kể từ ngày 21/01/2003 đến hết ngày 01/01/2052. (Chi tiết tham khảo chứng thư Thẩm định giá).
  • Giá khởi điểm của tài sản là: 9.400.515.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm triệu năm trăm mười lắm nghìn đồng chẵn).
  • Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng chẵn).
  • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 000 VNĐ/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)
  • Bước giá: 000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn)

Sản phẩm khác