Thôn Tô Khê, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

1,020,000,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số 3 (1), tờ bản đồ số 05, diện tích 170m2, đất ở nông thôn tại địa chỉ thôn Tô Khê, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Giấy CNQSDĐ số AI 113839, vào sổ cấp GCNQSDĐ số 0047, số QĐ 786/QĐ-UB, MS 5590852 do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 12/12/2008; Đăng ký sang tên ông Nguyễn Công Văn tại Phòng đăng ký quyền sử dụng đất ngày 30/07/2012.
  • Giá khởi điểm: 1.020.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng chẵn). ####

Sản phẩm khác