Thôn Sơn Đồng, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

501,896,829₫

Mô tả

 • Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 56.2, tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 700 m2; Hình thức sử dụng: Riêng: 700,0 m2; Chung: 0m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: 75m2, Đất trồng cây lâu năm: 625m2; Thời hạn sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: đến năm 2043; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất*nhận tặng cho; Tại địa chỉ: Thôn Sơn Đồng, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 888502, số vào sổ cấp GCN: 000882/QSDĐ/4119/QĐ-UBND do UBND huyện Tam Dương cấp ngày 01/10/2010 cho hộ ông Nguyễn Duy Thắng, vợ là bà Nguyễn Thị Vân.
 • Giá khởi điểm của tài sản: 501.896.829 đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh một triệu, tám trăm chin mươi sáu ngàn, tám trăm hai mươi chín đồng). ####

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 1

Số: 1501/2019/HD-TBBĐG

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt. Địa chỉ: Tầng 1 & 2, số 12 Lô B8 Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

     Thông báo bán đấu giá tài sản xử lý nợ của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Địa chỉ: 71B phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 • Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 56.2, tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 700 m2; Hình thức sử dụng: Riêng: 700,0 m2; Chung: 0m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: 75m2, Đất trồng cây lâu năm: 625m2; Thời hạn sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: đến năm 2043; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất*nhận tặng cho; Tại địa chỉ: Thôn Sơn Đồng, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 888502, số vào sổ cấp GCN: 000882/QSDĐ/4119/QĐ-UBND do UBND huyện Tam Dương cấp ngày 01/10/2010 cho hộ ông Nguyễn Duy Thắng, vợ là bà Nguyễn Thị Vân.
 • Giá khởi điểm của tài sản: 501.896.829 đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh một triệu, tám trăm chin mươi sáu ngàn, tám trăm hai mươi chín đồng).
 • Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).
 • Bước giá: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
 • Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 11/03/2019 trong giờ hành chính tại Trụ sở Công ty.
 • Xem giấy tờ về tài sản, xem tài sản: Kể từ ngày 07/03/2019 đến hết ngày 08/03/2019 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản.
 • Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/03/2019 đến hết ngày 13/03/2019, trong giờ hành chính.
 • Thời gian tổ chức bán đấu giá: 10h00 ngày 14/03/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt: Tầng 1 & 2, số 12 lô B8 Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá (Tối đa 5 vòng).
 • Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ

P.Nghiệp vụ Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt: Tầng 1 & 2, số 12 lô B8 Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội : ĐT: 0246.6505360

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

Sản phẩm khác