Số 133 tổ 60 cụm 10 phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội (nay là Số 9 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội)

8,800,000,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 6A, tờ bản đồ số 1, diện tích 51,98m2, mục đích sử dụng: Đất ở, hình thức sử dụng: Riêng 51,98 m2, tại địa chỉ: Số 133 tổ 60 cụm 10 phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội (nay là Số 9 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) theo theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10101210572, hồ sơ gốc số 4047.2002.QĐUB - 17950.2002 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 10/06/2002; đăng ký sang tên theo Hợp đồng mua bán nhà số 6553.04 ngày 15/09/2004 lập tai phòng Công chứng số 1 Thành phố Hà Nội cho ông Nguyễn Hữu Huy. Tài sản trên đất theo hiện trạng thực tế bao gồm: 01 nhà 4 tầng 1 tum (Chi tiết theo Biên bản bàn giao tài sản thế chấp ngày 15/06/2018 giữa Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh với ông Nguyễn Hữu Huy).
  • Tổng giá khởi điểm của tài sản: 8.800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám tỷ tám trăm triệu đồng chẵn), mức giá trên đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, lệ phí trước bạ, các chi phí  phải đóng đối với tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng do khách hàng trúng đấu giá chịu và thực hiện.####

Sản phẩm khác