Ngách 124/63, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

1,777,215,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng 33m2 đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 9 – 9, tờ bản đồ số 6K-I-02, hình thức sử dụng: sử dụng riêng, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: lâu dài tại địa chỉ: ngách 124/63, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 091216, số vào sổ cấp GCN: CH03086/523-2014 do UBND quận Hai Bà Trưng cấp cho ông Triệu Văn Khánh và bà Đỗ Thị Huế ngày 31/12/2014. (Chi tiết tài sản bán đấu giá theo biên bản thu giữ tài sản thế chấp ngày 31/10/2018 của HDBank và Chứng thư thẩm định giá số: 18P01TĐ0488 ngày: 12/12/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá Vinacontrol).
  • Giá khởi điểm: 1.777.215.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm mười lăm nghìn đồng). ####

Sản phẩm khác