Gồm 20 xe ô tô nhãn hiệu COUNTY-HM K29SL Và 10 xe ô tô nhãn hiệu THACO-HB73S

28,000,000,000₫

Mô tả

  1. Tài sản bán đấu giá:

Gồm 20 xe ô tô nhãn hiệu COUNTY-HM K29SL có:

            Giá khởi điểm là: 1.000.000.000đ/ 01 xe ô tô (Một tỷ đồng/ một xe ô tô)

Và 10 xe ô tô nhãn hiệu THACO-HB73S có:

             Giá khởi điểm là: 800.000.000đ/ 01 xe ô tô (Tám trăm triệu đồng/ một xe ô tô)

#####

Có hai cách thức tham gia đấu giá như sau:

  • Trường hợp khách hàng mua riêng lẻ từng xe ô tô thì giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá lần như danh mục ở mục 1 nêu trên.
  • Trường hợp khách hàng đăng ký mua trọn gói cả lô 30 (ba mươi) xe ô tô nêu trên thì giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá như mục 2 nêu trên.

*  Trong trường hợp có từ 02 khách hàng trở lên đăng ký tham gia đấu giá cho cả lô tài sản gồm 30 (ba mươi) xe ô tô nêu trên thì những khách hàng đăng ký tham gia đấu giá riêng lẻ cho từng tài sản sẽ được Công ty trả lại Hồ sơ tham gia đấu giá (Bao gồm: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá...) Trước ngày tổ chức phiên đấu giá 01 ngày.

*  Trong trường hợp không đủ 02 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá cho cả lô tài sản gồm 30(ba mười) xe ô tô nêu trên thì Công ty sẽ thông báo đến những khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá riêng lẻ đến tham dự phiên đấu giá theo đúng Quy định.

Sản phẩm khác