Các công trình xây dựng, trang thiết bị + Toàn bộ dây chuyền sản xuất

1,500,000,000₫

Mô tả

-    Tài sản bán đấu giá:

Tài sản thứ 1Các công trình xây dựng, trang thiết bị bao gồm: Nhà xưởng khu văn phòng, nhà ở cho cán bộ nhân viên và hệ thống xử lý nước thải. Toàn bộ tài sản nằm trên thửa đất số 0, diện tích 14.150 m2, địa chỉ thửa đất: Tại xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tài sản thứ 2: Toàn bộ dây chuyền sản xuất của nhà máy giấy gỗ Delta Định Hóa (Hiện đã được chuyển nhượng cho công ty Tuấn Hoàng).

Sản phẩm khác