Bán đấu giá tài sản tại khu Vân Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Bán đấu giá tài sản tại khu Vân Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

608,000,000₫

Sản phẩm khác