B-01 Tập thể công nghệ Laser, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

11,638,000,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 56 (1 phần), tờ bản đồ số 6G-II-14, diện tích đất: 80 m2; mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất tại địa chỉ: B-01 Tập thể công nghệ Laser, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 823611, MS 10109115161, số QĐ cấp 3807/2005/QĐ-UB, do UBND Quận Đống Đa, Hà Nội cấp ngày 22/11/2005 cho Ông Hoàng Hưng Nam và Bà Lê Thị Hiền.
  • Tài sản gắn liền với đất: Nhà 3 tầng, diện tích xây dựng: 80 m2, diện tích sử dụng: 240 m2.
  • Giá khởi điểm: 11.638.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười một tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu đồng), mức giá trên đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và nhà. Lệ phí trước bạ, các chi phí  phải đóng đối với tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng do khách hàng trúng đấu giá chịu và thực hiện. ####

Sản phẩm khác