143 Kim Ngưu, tổ 11B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

28,350,000,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 161, tờ bản đồ số: 6I-III-17; Diện tích: 187,2 m2 (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám phẩy hai mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất 120 m2, nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 67,2 m2; Tại địa chỉ: 143 Kim Ngưu, tổ 11B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CĐ 769447, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CS-HBT 01196 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 22/09/2016 cho ông Phạm Văn Quang. Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Nguyễn Duy Trọng và bà Nguyễn Thị Thùy, theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số: 074/2017 lập ngày 20/01/2017 do văn phòng Công chứng Bùi Phơn thành phố Hà Nội chứng nhận. Công trình trên đất: Nhà ở riêng lẻ diện tích: 70,1 m2; Diện tích sàn: 64 m2; Hình thức sở hữu: sở hữu riêng; Cấp (hạng): IV. Thời hạn sở hữu: -/-.
  • Giá khởi điểm của tài sản: 28.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn) ####

Sản phẩm khác