01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Mercedes - Benz, màu đen

728,000,000₫

Mô tả

  

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Mercedes - Benz, màu đen, số khung: 000087, số máy: 295231252162, BKS: 30X-4298, thuộc Quyền sở hữu của Công ty Cổ phần LP Việt Nam.

#####

Đã Bán đấu giá thành công!

Sản phẩm khác