01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Mazda

726,000,000₫

Mô tả

  • 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Mazda, số loại: 3, màu trắng, năm sản xuất 2017; BKS: 30E-509.81, Số khung: 47A6HC068379, số máy: PE20914293. Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 396087, do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 04/8/2017 đứng tên ông Trần Đình Thế.
  • Giá khởi điểm của tài sản: 726.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn).

Sản phẩm khác