01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Huyndai - Elantra

630,000,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Huyndai - Elantra, màu trắng, Số khung RLUDC41FBHN004366. Số máy: G4NAGU984980; BKS: 30E-744.99, thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Hà Phương.

Sản phẩm khác