01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Audi - A6, màu đen.

1,586,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Audi - A6, màu đen, Số khung WAUZZZ4G6GN148723; Số máy: CYG012565; BKS: 30E-193.38, thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Thảo.

#####

Đã Bán đấu giá thành công!

Sản phẩm khác