01 (một) xe ô tô Mishubishi Triton GLX 4 x 2AT

511,590,000₫

Mô tả

01 (một) xe ô tô Mishubishi Triton GLX 4 x 2AT, Biển kiểm soát 29H 062.23, số khung KK30HH033069, số máy: 4D56UAL4521, đứng tên chủ xe Công ty TNHH XNKTM và DV Tân Đại Dương.

Sản phẩm khác