01 (một) xe ô tô con, nhãn hiệu TOYOTA Corolla

600,000,000₫

Mô tả

01 (một) xe ô tô con, nhãn hiệu TOYOTA Corolla, màu đen, BKS: 30E-739.83. Số khung: 9HF9E7500241, số máy: 2ZRX444495, chứng nhận đăng ký xe ô tô số 312814 do phòng CSGT Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/11/2014 đứng tên ông Nguyễn Văn Tiến.

Sản phẩm khác