01 (một) xe ô tô con, loại 05 chỗ, nhãn hiệu xe Hyundai Veloster

365,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) xe ô tô con, loại 05 chỗ, nhãn hiệu xe Hyundai Veloster, màu đỏ; Biển kiểm soát: 36A-037.52, số khung: KMHTE61DBCU005332, số máy: G4FDBU233568, chứng nhận đăng ký xe ô tô số 004486 do phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 28/11/2012 đứng tên bà Mai Thị Kim Liên.

#####

Đã bán đấu giá thành công!

Sản phẩm khác