01 (một) xe ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu: Toyota Corolla

48,000,000₫

Mô tả

01 (một) xe ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu: Toyota Corolla; Biển kiểm soát: 31A-3276 (Đã thu hồi biển số xe); Số máy: 4AM104235; Số khung: AE1110024620; Năm sử dụng: 1997; Mang tên Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Sản phẩm khác