01 (một) xe ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu: Nissan Vip

25,000,000₫

Mô tả

01 (một) xe ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu: Nissan Vip; Biển kiểm soát: 31A-3305 (Đã thu hồi Đăng ký, Biển số xe); Số máy: VG30482044; Số khung: CDUY31161181; Năm sử dụng: 1997; Mang tên Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Sản phẩm khác