01 (một) Sơ mi rơ moóc màu đỏ, nhãn hiệu CIMC

90,000,000₫

Mô tả

01 (một) Sơ mi rơ moóc màu đỏ, nhãn hiệu CIMC, BKS: 19R - 005.74, số khung: 3380FN030414, chứng nhận đăng ký rơ móoc, sơ mi rơ moóc số 000739 do phòng CSGT - CA tỉnh Bắc Giang cấp ngày 22/04/2015 đứng tên ông Nguyễn Văn Hưng.

Sản phẩm khác