01 (một) chiếc xe ô tô khách 29 chỗ ngồi

900,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) chiếc xe ô tô khách 29 chỗ ngồi, nhãn hiệu HYUNDAI COUNTY, BKS: 12B-003.54, số khung: D7DPFD000022, số máy: D4DDFJ603774, chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007626 do phòng CSGT – Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 07/04/2016 đứng tên ông Vi Khánh Hòa.

#####

Đã bán đấu giá thành công!

Sản phẩm khác