01 (một) chiếc xe đầu kéo Freightliner số loại PX125064

600,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) chiếc xe đầu kéo Freightliner số loại PX125064, biển kiểm soát 15C-157.73, số khung: LDR5BSAT0271, số máy: 2901S0031715, chứng nhận đăng ký xe ô tô số 017190 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 13/07/2015 mang tên Công ty TNHH Vận tải Đức Long.

#####

Tài sản đã bán đấu giá thành công!

Sản phẩm khác