01 (một) chiếc sơ mi rơ moóc CIMC 3 trục có sàn 40 feet

120,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) chiếc sơ mi rơ moóc CIMC 3 trục có sàn 40 feet, biển kiểm soát 15R-35, số khung: 2389F1018565, chứng nhận đăng ký sơ mi rơ moóc số 006011 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 21/07/2015 mang tên Công ty TNHH Vận tải Đức Long.

Sản phẩm khác