Bán đấu giá tài sản chuyển nghiệp.

Bán đấu giá tại Sao Việt:  là hình thức bán tài sản công khai và người trả giá cao nhất sẽ mua được tài sản.


Theo đó người bán xác định giá tối thiểu để bán tài sản và đồng thời người mua quyết định giá tối đa để mua tài sản. Đây là hoạt động bán hàng phổ biết trên thế giới nhằm kết nối được giá trị của các bên.


Nội dung công việc trong giao dịch bán đấu giá:

Bước thực hiện

Người có tài sản

Công ty Sao Việt

Người tham gia đấu giá

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1

Xác định giá khởi điểm: Xác định giá tối thiểu để bán đấu giá tài sản (người có tài sản tự quyết định hoặc tham khảo giá qua công ty thẩm định giá độc lập)Sở tư pháp Hà Nội giám sát hoạt động bán đấu giá tại Sao Việt;


Viện kiểm sát giám sát thủ tục bán đấu giá tài sản thi hành án;


2

Lựa chọn tổ chức bán đấu giá phù hợp theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá3

Cung cấp hồ sơ tài sản bán đấu giá cho công ty Sao Việt4


Công ty Sao Việt đánh giá hồ sơ pháp lý và trả lời bằng văn bản cho người có tài sản về việc đủ điều kiện bán đấu giá


5

Ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Sao Việt


6

Giám sát hoạt động bán đấu giá của Sao Việt theo quy định của pháp luật và của Hợp đồng đã ký kết

Công ty Sao Việt thực hiện trình tự thủ tục đăng báo, niêm yết, quảng cáo về tài sản. Báo cáo kết quả thực hiện với người có tài sản và Tư vấn thủ tục, tài sản cho người tham gia đấu giá

Tìm hiểu thông tin về tài sản;

Yêu cầu công ty Sao Việt hướng dẫn và giải đáp thắc mắc;

7

Bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận hồ sơ tham gia đấu giá.
Mua hồ sơ tham gia đấu giá, thực hiện kê khai hồ sơ theo hướng dẫn;

Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo thông báo;

8

Tham gia chứng kiến và giám sát phiên đấu giá;

Tổ chức phiên đấu giá theo quy định

Tham dự phiên đấu giá và trả giá theo hướng dẫn của đấu giá viên;’

Lưu ý: khi trả giá chỉ trả mức giá tối đa mà người tham gia mong muốn trả.

9

Lập biên bản bán đấu giá thành

10

Ký kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

11

Bàn giao tài sản và bán giao hồ sơ cho ngươi trúng đấu giá

Chứng kiến các bên thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá;

Hỗ trợ người có tài sản và người trúng đấu giá thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu khi có yêu cầu

Nhận bàn giao hồ sơ và tài sản trúng đấu giá;

Thực hiên thủ tục đăng ký quyền sở hữu trong trường hợp phải đăng ký

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký đối với tài sản trúng đấu giá là bất động sản;


Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản bán đấu giá là oto, phương tiện vận tải;


Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực  thực hiện thủ tục đăng ký đối với tài sản là tàu biển;


Sở Văn Hóa Thể Thao thực hiện thủ tục đăng ký đối với tài sản là cổ vật


Luật đấu giá quy định về việc bảo vệ quyền lợi của người có tài sản bán đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình:

Điều 7. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình

  1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình.
  2. Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình.

Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 72 của Luật này được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự.

  1. Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật này thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật này.Hoạt động bán đấu giá tài sản hiện nay đã tương đối gần gũi đối với người dân Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều  giá trị thiết thực cho người có tài sản và người tham gia đấu giá.